BLI MEDLEM I ÖKN

 

Hur gör jag för att bli medlem?

 

Om du vill bli medlem i ÖRNSKÖLDSKATTEN betalar du in medlemsavgiften på klubben pgr: 43 45 51- 8

Uppge namn, adress,telefon och mailadress på inbetalningen. Samt namn på ev. familjemedlem.

Du kommer då att få stadgar, medlemskort och aktuell information.

Avgiften gäller kalenderår och skall betalas in före den 31/1 för att du skall få alla nummer av förbundstidningen VK.

Tänk på att om du tänker anmäla dina katter till en utställning måste du ha betalt din medlemsavgift då du

skickar in anmälan. Annars kan inte klubben vidarebefordra anmälan till arrangerande klubb.

 

Det finns två varianter av medlemsskap:

 

HUVUDMEDLEM - 300:-

- Du har rösträtt (om medlemsavgiften är betald innan årsmötet)

- Kan föreslås till styrelsepost

- Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

- Prenumeration på SVERAKs förbundstidning ( VK )

- Får all klubbinformation

 

FAMILJEMEDLEM (medlem boende på samma adress som Huvudmedlem) - 50:-

- Du har rösträtt (om medlemsavgiften är betald innan årsmötet)

- Kan föreslås till styrelsepost

- Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet


Vad får jag som medlem?

 

Förutom det som står under respektive medlemsvariant har du som medlem möjlighet att påverka vad klubben skall arrangera för

medlemsaktiviteter. Förutom ordinarie medlemsmöten samlas vi till bla till Tacobuffé och utbildning.

Som medlem får du också delta i den stora gemenskap som ett arrangerande av en utställning innebär.

Som medlem har du också möjlighet att få ta del av våra samarbetspartners erbjudanden. Gå in på deras hemsidor och aktuella länkar så får du veta mera.

Glöm inte bort att ta med dig ditt medlemskort då du skall handla.

Samarbetspartner:

REGINAS ZOOHÖRNA - hemsida - aktuellt erbjudande

ZOOBUTIKEN i Ö-vik - hemsida - aktuellt erbjudande

 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!